Konferens 2013

Konferens 2013

Kartering och övervakning av miljön med flygburen laser och digitala bilder

Inbjudan till konferens i Stockholm 20 november 2013

Flygburen laserskanning och digital flygfotografering erbjuder nya typer av tredimensionella data. Hur dessa data kan användas för kartering och övervakning av vegetation, på land och på grunda havsbottnar, har studerats i Naturvårdsverkets forskningsprogram EMMA (Environmental Mapping and Monitoring with Airborne laser and digital images).

I samband med att EMMA-programmet avslutas år 2013 inbjuder vi till en endagskonferens på Stockholms universitet. Vid konferensen kommer resultat från EMMA och näraliggande forskning att presenteras. Dessutom kommer myndigheter med ansvar för övervakning av naturmiljön på land och i kustnära vatten bjudas in för att presentera sin verksamhet.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av hur laserskannerdata och digital fotogrammetri kan användas för kartering av vegetation och havsbottnar.

För ytterligare information, kontakta Helle Skånes: helle.skanes@natgeo.su.se

I EMMA deltar forskare från SLU, FOI, Stockholms universitet, AquaBiota Water Research och SGI.