Program

Kartering och övervakning av miljön med flygburen laser och digitala bilder

– en konferens arrangerad av Naturvårdsverkets forskningsprogram EMMA

 

Tid: 20 november 2013, kl 09.00 – 16.45

Plats: Juristernas hus, Frescativägen 16, Stockholms Universitet

Anmälan: Anmälningen stängde den 4 november.

Information: Helle Skånes, Stockholms universitet (helle.skanes@natgeo.su.se)

Kaffe och uppsättning av postrar från kl 09.00.

Öppningssession
Sessionsledare: Håkan Olsson, SLU

09.30 VälkomnaHåkan Olsson, SLU, och Michael Tulldahl, FOI
09.40 Vegetationsövervakning till lands och i havet, nuläge och framtida behovEva Thörnelöf, Naturvårdsverket
10.00 – 10.20 EMMA-programmets KustzonsexempelBengt Rydell, SGI

10 min paus för byte av lokal, samt fruktstund.

Parallella sessioner – förmiddag

  Terrester session
Sessionsledare: Mats Nilsson, SLU
Akvatisk session
Sessionsledare: Michael Tulldahl, FOI
10.30 Övervakning av trädgränsen i fjällen med laserskanning och digital fotogrammetriMattias Nyström, SLU Flygburen lasermätning av havsbotten och strandzonenCarl-Johan Stigermark, AHAB
10.50 Combining laser data and optical satellite data for mapping of mountain vegetationHeather Reese, SLU Laserkartering för förvaltning av marina områdenJohnny Berglund, Länsstyrelsen i Västerbotten
11.10 Visuell tolkning av naturvårdsvariabler i laserdataHelle Skånes, Stockholms Universitet Batymetrisk laserskanning runt Skånes kustJohan Nyberg, SGU
11.30 Skattning av vegetationsstruktur och död ved från högupplösta laserdataEva Lindberg, SLU och Tekniska Universitetet i Wien Kartering av akvatiska miljöer med flygburen laser och flygbilder – praktiska exempelSofia Wikström, AquaBiota

11.50 Lunch och tid för att besöka posterutställning

Parallella sessioner – eftermiddag

  Terrester session
Sessionsledare: Håkan Olsson, SLU
Akvatisk session
Sessionsledare: Sofia Wikström, AquaBiota
13.00 Övervakning av vegetationsförändringar med laserskanning: Exempel från igenväxande jordbruksmark samt vindfällda trädMattias Nyström, SLU Direktiv och övervakningsprogram samt behov av nya undersökningsmetoder – Bertil Håkansson, Havs- och vattenmyndigheten
13.20 Kartering av vegetation med laserskanning och satellitbilder för Nationell Inventering av Landskapet (NILS)Nils Lindgren, SLU Praktisk tillämpning av laserklassificeringsresultat vid planering och miljömonitoringMichael Haldin, Forststyrelsen, Vasa
13.40 Automatisk kartering av skog och vegetation med 3D-data från digitala flygbilderJonas Bohlin, SLU Metoder för klassificering av grunda bottnar med flygburen laser, flyg- och satellitbilderMichael Tulldahl, FOI
14.00 Nationella skogliga skattningar med laserskannerdataSvante Larsson, Skogsstyrelsen, och Mats Nilsson, SLU Nya metoder för kartering och övervakning av grunda bottnar, ett framtidsperspektivHans Kautsky, Stockholms Universitet

14.20 Eftermiddagskaffe

Avslutningssession: 3D-fjärranalys av miljön – hur kan samhället utnyttja nya tekniska möjligheter?
Sessionsledare: Ola Inghe och Cecilia Lindblad, Naturvårdsverket

14.40 Aktuella arbeten och planer för sjökarteringMagnus Wallhagen, Sjöfartsverket
15.00 CadasterENV – kartering och uppdatering av marktäckedataCamilla Jönsson, Metria
15.20 National laserskanning och flygfotografering – lägesrapport och tankar om möjliga tillämpningarGunnar Lysell, Lantmäteriet
15.40 Teknisk utblickOve Steinvall, FOI
16.00 – 16.40 Paneldebatt: Hur kan samhället utnyttja nya tekniska möjligheter? – debattledare Ola Inghe och Cecilia Lindblad, Naturvårdsverket
16.40 – 16.45 Avslutning och fortsatta aktiviteter – Håkan Olsson och Michael Tulldahl

Postrar: Organisationer och projekt inom ämnesområdet är välkomna att bidra med postrar, kontakta Helle Skånes (helle.skanes@natgeo.su.se) för att reservera utrymme.