Kontakt

Programchef Håkan Olsson
Institutionen för skoglig resurshållning, SLU, Umeå
Telefon: 090-7868376, 070-5535701
hakan.olsson@srh.slu.se

Biträdande programchef (akvatiska delen) Michael Tulldahl
Division of Sensor Systems, FOI, Linköping
Telefon: 013-378516, 073-4447716
michael.tulldahl@foi.se

Kommunikatör Jan Eklöf
Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Universitet
Telefon: 090-7865199, 070-6563367
jan.eklof@plantphys.umu.se

Martin Gustafsson
Forskningssekretariatet, Naturvårdsverket
Telefon: 08-6981637
martin.gustafsson@naturvardsverket.se