Nyheter

EMMA-programmets slutrapport klar

Programmets slutrapport finns nu publicerad hos Naturvårdsverket.

Läs mer
Slutrapport från kustzonsprojektet

EMMA:s kustzonsprojekt, som gjort en tillämpning för strandzonen inom ett område i Åhus i Kristianstads kommun, finns nu beskrivet i en slutrapport.

Läs mer
den 30 oktober 2013
Flygburen laser hittar vindfällda träd

Mätningar med flygburen laser och efterföljande automatisk analys hjälper till att lokalisera vindfällen även under krontaket av kvarvarande träd.

Läs mer
den 30 oktober 2013
Land och havsbotten möts i studie av kustzonen

Ny teknik medger en integrerad kartering av strandzonen såväl på land som i vatten.

Läs mer
den 30 oktober 2013
Igenväxning av åkermark kan övervakas med laser

Möjligt att upptäcka små träd i åkermark med hjälp av flygburen laser och på så sätt övervaka graden av igenväxning.

Läs mer
den 30 oktober 2013
Flygburen laser och satellitbilder kartlägger havsbottnen

Ny metod kombinerar flygburen laser och satellitbilder för att kartlägga bottentyper och undervattensvegetation

Läs mer
den 30 oktober 2013
Nyhetsbrev 2013:2
den 22 maj 2013
Konferensprogrammet klart

Programmet för konferensen "Kartering och övervakning av miljön med flygburen laser och digitala bilder" finns nu att läsa.

Läs mer
den 21 maj 2013
Inbjudan till konferens

EMMA bjuder in till en endagskonferens på Stockholms universitet, 20 november 2013. Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av hur laserskannerdata och digital fotogrammetri kan användas för kartering av vegetation och havsbottnar.

Läs mer
den 20 maj 2013
Nyhetsbrev 2013:1

I detta nyhetsbrev uppmärksammar vi den konferens som EMMA arrangerar i Stockholm i november samt det kustzonsmöte som hölls i Åhus i september.

Läs mer
More Results: