Slutrapport från kustzonsprojektet

EMMA:s akvatiska och terrestra inriktningar har mötts i ett demonstrationsprojekt, där man gjort en tillämpning för strandzonen inom ett område i Åhus i Kristianstads kommun. Projektet finns nu beskrivet i en slutrapport, som publicerats av Statens geotekniska institut.

Syftet har varit att med stöd av batymetrisk och terrester laserskanning samt digitala flygbilder ta fram en integrerad databas över kustzonen som beskriver såväl akvatiska som terrestra biotoper, som kan användas både för fysisk planering och naturvård.

Demonstrationsprojektet har genomförts av Helle Skånes, Stockholms universitet, Michael Tull-dahl, FOI, Sofia Wikström, AquaBiota Water Research, Bengt Rydell (projektledare). Linda Blied, SGI, har medverkat i analys av stranderosion och Ann-Helen Granholm, SLU med analys av krontak i den terrestra vegetationskarteringen. Jim Hedfors, SGI, har svarat för GIS-bearbetning och framställning av kartor.