Organisation

Forskningsprogrammet är organiserat kring nio stycken delprojekt ("work packages", WP).

Management och kommunikation:

  • WP M: Management
  • WP C: Kommunikation

Akvatiska projekt:

  • WP A1: Integration of laser and digital imagery for classification of aquatic habitats
  • WP A2: Aquatic Case Studies
  • WP A3: Long term relevance and aquatic leverage

Terrestra projekt:

De nio delprojekten förväntas fortlöpa under programmets två faser: Fas 1 under månaderna 1-36 samt Fas 2 under månaderna 37-48. De individuella projekten bygger på och är till stor del beroende av varandra. Till exempel bidrar WP A1 med grundläggande forskning och analyser som i WP A2 och WP A3 utvecklas till relevanta tillämpningar, som i sin tur är återkopplade till WP A1. WP T1 rymmer viktig kompetens inom vegetationskartering och -inventering, kompetens som är en nödvändig utgångspunkt för de terrestra projekten och för utveckling av de slutliga kartprodukterna. I WP T2 kommer vissa dataverktyg att utvecklas. WP T3 är huvudprojekt för kartering av stora arealer med hjälp av rikstäckande laserskanningsdata och automatiserad digital fotogrammetri. I WP T4 kommer nya metoder för detektering av förändringar i laserdata att utvecklas.