Programdeltagare

den 9 maj 2009
Sveriges lantbruksuniversitet
den 8 maj 2009
FOI
den 7 maj 2009
Stockholms universitet
den 6 maj 2009
AquaBiota
den 5 maj 2009
Länsstyrelsen Östergötland
den 4 maj 2009
Statens geotekniska institut
den 3 maj 2009
Strömbeck Consulting