Personal

 
Professor Håkan Olsson (programchef och ansvarig för den terrestra delen), Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU. hakan.olsson@srh.slu.se

Dr. Michael Tulldahl (biträdande programchef och ansvarig för den akvatiska delen samt WP A1), Division of Sensor Systems, FOI. michael.tulldahl@foi.se

Fil Lic Jan Eklöf (kommunikatör och ansvarig för WP C), Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Universitet. jan.eklof@plantphys.umu.se

Dr. Sofia Wikström (ansvarig för WP A2), AquaBiota Water Research

Dr. Hans Kautsky (ansvarig för WP A3), Systemekologiska institutionen, Stockholms universitet

Dr. Helle Skånes (ansvarig för WP T1), Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet

MSc Eva Lindberg (ansvarig för WP T2), Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Dr. Mats Nilsson (ansvarig för WP T3), Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Dr. Johan Holmgren (ansvarig för WP T4), Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Dr. Anna Allard, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Fil Mag Ann-Helen Granholm, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

MSc Mattias Nyström, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Dr. Anders Glimskär, Institutionen för ekologi, SLU

MSc Bengt Rydell, Statens geotekniska institut (SGI)

MSc Antonia Sandman, Department of Systems Ecology, Stockholms universitet

Dr. Ove Steinvall, Division of Sensor Systems, FOI

Dr. Niklas Strömbeck, Strömbeck Consulting

MSc Erik Årnfelt, Länsstyrelsen Östergötland

 

Referensgrupp

  • Patrik Wiberg, Sjöfartsverket
  • Ulf Bergström, Fiskeriverket
  • Bertil Håkansson, SMHI
  • Mikael Johansson, Lantmäteriet
  • Artur Larsson, Artdatabanken
  • Hans Gardfjell, SLU
  • Cecilia Lindblad, Naturvårdsverket
  • Ola Inghe, Naturvårdsverket