Konferensbidrag

 

Laserskanning för miljöövervakning. Håkan Olsson. Föredrag vid Miljöövervakningsdagarna, 21 september 2011, Örebro.

Poster med information om EMMA. Presenterad vid GIT2011, 29 mars 2011, Jönköping.

WP A1

Statistical separability and classification of vegetation and bottom types in laser data. Michael Tulldahl, Sofia Wikström. Presenterad vid JALBTCX (Joint Airborne Lidar Bathymetry Technical Center of Expertise) Coastal Mapping & Charting Technical Workshop, 25–28 maj 2010, Mobile, USA.

Sea floor classification with satellite data and airborne lidar bathymetry. Michael Tulldahl, Petra Philipson, Hans Kautsky, Sofia Wikström. Presenterad vid SPIE – the international society for optics and photonics, Conference 8724, Ocean Sensing and Monitoring V, 30 april–1 maj 2013, Baltimore, MD, USA.

WP A2

Airborne laser as a tool for mapping of underwater vegetation and habitat types. Sofia Wikström, Karl Florén, Hans Kautsky, Michael Tulldahl. Presenterad vid Mapping Atlantic Area Seabed Habitats for Better Marine Management, 15–17 september 2013, University of Aveiro, Portugal.

WP T1

Visual interpretation of key properties in vegetation structure from laser data – potential importance for physical, ecological and socio-economic monitoring. Helle Skånes, Anders Glimskär, Anna Allard. Presenterad vid ICLE, 3 september 2010, Brno, Tjeckien.

Laserdata för naturvården. Visuell tolkning av strukturer i vegetationen. Helle Skånes, Anders Glimskär, Anna Allard, Bengt Rydell. Presenterad vid GIT2011, 29 mars 2011, Jönköping.

WP T3

Combining optical satellite data and airborne laser scanner data for vegetation classification. Karin Nordkvist, Ann-Helen Granholm, Mats Nilsson, Johan Holmgren. Presenterad vid SilviLaser 2010, Freiburg, Tyskland.

WP T4

The potential of airborne laser scanning for monitoring the subalpine birch forest ecotone. Mattias Nyström, Johan Holmgren, Håkan Olsson. Presenterad vid SilviLaser 2010, Freiburg, Tyskland.

Laserskanning som övervakningsmetod för naturvården. Mattias Nyström, Johan Holmgren, Håkan Olsson. Presenterad vid GIT2011, 29 mars 2011, Jönköping.

Change detection of mountain vegetation using multi-temporal ALS point clouds. Mattias Nyström, Johan Holmgren, Håkan Olsson. Presenterad vid SilviLaser 2011, 18 oktober 2011, Hobart, Tasmanien, Australien.

Detecting afforestation on individual tree level using ALS. Mattias Nyström, Johan Holmgren, Håkan Olsson. Presenterad vid SilviLaser 2013, 9–11 oktober 2013, Beijing, Kina.