Populärvetenskap

Informationsfolder om EMMA

Kan laserskanning användas för att övervaka trädgränsen? Mattias Nyström, Johan Holmgren och Håkan Olsson.

Laserskanning för den terrestra naturvården. Håkan Olsson, Jan Eklöf, Eva Lindberg, Karin Nordkvist, Mattias Nyström, Johan Holmgren, Mats Nilsson, Helle Skånes. Kart & Bildteknik nr 1, 2011

Lasermätning av havsbottnar – ett redskap för kustzonsplanering. Sofia A. Wikström, Michael Tulldahl, Johnny Berglund. Kart & Bildteknik nr 1, 2011